Menu

Aprilinfo

0 Comments

Påskpynt från lågstadiets pysseldag.

Det är lätt att missa våren, att blunda för alla vårblommor och inte lyssna på de nyanlända fåglarna. Det är lätt att vi glömmer att njuta av resterna från middagen igår, eller att inte uppskatta en lördagskväll utan besök av bekanta. Vi är snabba med att skylla allt på Coronan… men det mesta i skolan fortsätter som vanligt. Vi påminner varandra om olika glädjeämnen och fortsätter att uppmärksamma elevers framsteg. Denna vecka har flera av personalen behövt vara hemma och vi har försökt att lösa elevernas undervisning med befintlig personal. Elever och personal har varit tåliga. Vi har stöttat varandra, skrattat tillsammans och ventilerat vår oro, men inför eleverna har vi alltid uppvisat trygghet och stabilitet.

Vi vill förtydliga att distansundervisningen inte är frivillig utan ska skötas efter pedagogernas instruktioner. Om barnet är så pass sjuk att uppgifterna inte kan göras, ber vi er kontakta mentorn. Vi kommer att överväga extra skoldagar i juni i de fall distansundervisningen inte blivit gjord eller återkopplats till mentor. Om skolan stänger kommer de elever som har extraordinära behov att erbjudas undervisning på skolan under förutsättning att de inte kan tillgodogöra sig distansundervisning på annat sätt. Prata med mentorn om det av någon anledning är svårt att sköta distansundervisningen.

Gun-May som har praktiserat på skolan och på fritids avslutar sin praktik idag fredag. Vi tackar henne för all hjälp. Kanske träffar vi henne igen som vikarie. Cecilia, som arbetar som specialpedagog gör också sin sista arbetsdag på skolan idag. Vi önskar henne lycka till och tackar även henne för åren på Tryde friskola. Stina avslutar sin specialpedagogutbildning inom kort och kommer därmed att ersätta vissa av Cecilias specialpedagoguppdrag.

Vi är fortsatt mycket utomhus både under skol- och fritidstid, så tåliga och varma kläder gäller även efter lovet. Vi fortsätter efter påsklovet med idrott på skolan utan ombyte och dusch. Vi har avlutat badtillfällena för denna termin.

De nationella proven för åk 3 och 6 är inställda. Vi har dock tillåtelse att använda proven i åk 3, men inte som prov som ska registreras, utan inom ordinarie undervisning.

Läsprojektet SALT som förstelärarna har ansvarat för är avslutat. Böckerna är färdiglästa, vi har haft avslutning och ätit glass. Eleverna har tränats i att utveckla sitt språk i skrift och vi ser flera framsteg, men uppmuntra era barn till fortsatt läsning även när de är i mellanstadieåldern.

De samhällsviktiga tjänsterna har uppdaterats och förtydligats se länk:  https://www.msb.se/siteassets/dokument/regler/forfattningar/msbfs-2020-4-allmanna-rad.pdf

Jag kommer i nästa vecka att kontakta er som uppgett att ni behöver fritids då båda vh arbetar inom något av ovan nämnda områden och ni inte kan lösa omsorgen på annat sätt vid en ev. skolstängning. Ber er att läsa igenom vilka tjänster som avses och se över ytterligare en gång om omsorgen kan lösas på annat sätt. Vid en eventuell skolstängning ska antal elever på skolan minimeras så långt det går.

Vårens fixardagar är tyvärr inställda dock kommer vissa aktiviteter genomföras. Deltagare i dessa grupper får separat information. 

Nästa vecka är det påsklov – ett välförtjänt lov för alla och fritidspersonalen håller ställningarna på fritids. De väljer att vara på skolan denna vecka och gör utflykter med hjälp av barnens fantasi i stället.

Jag kommer att fortsätta att hålla er löpande informerade om skolsituationen kopplat till Corona.

Ytterligare info:

  • V. 15 påsklov
  • 1/5 lov
  • 13/5 Barnrättsdag och fritidshemmets dag
  • 21-22/5 skollov, fritids har öppet d. 22/5
  • 11/6 skolavslutning
  • 15/6 stängningsdag på fritids

Vill önska er alla en avkopplande påskledighet, frivillig eller ofrivillig. Passa på att njuta av det förväntat fina vårvädret, så ses vi igen tisdagen d. 14/4.

….och för övrigt har alla elever rätt att lyckas i skolan!
All personal/Rektor Anette