Menu

Corona-info 1/9

0 Comments

Vi hade väl alla hoppats på att pandemin skulle ge med sig inför skolstart, men tyvärr är den mer envis än vad vi har befarat. Det är därför viktigt att vi påminner varandra om de restriktioner vi har, inte minst på skolan. Vi vill tacka er för att ni hjälper oss med detta arbete och har full förståelse för att det är svårt att avgöra om det är en vanlig förkylning, allergi eller om det är något betydligt mer smittosamt och allvarligt.

Vi ser en successiv ökning av antal frånvarande elever som är hemma på grund av sjukdom. De första dagarna på terminen 4-10/dag, till att ha ökat till 30 elever/dag denna veckan. Förra veckan hade vi två personal frånvarande och denna veckan, fyra personal, än så länge. Vi gör allt vi kan för att eleverna ska få den undervisning som de har rätt till, antingen de är hemma, eller är närvarande. Samma mönster som vårt, syns i flera av de kommunala skolorna. För att underlätta för er hänvisar jag här nedan till information hämtad från FHM (Folhälsomyndigheten) och 1177:

Hämtat från FHM: Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i minst två dagar. Barn och elever kan återgå till skolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt i minst två dygn.

Barn och elever som har syskon eller andra familjemedlemmar som är sjuka kan gå till förskola, grundskola eller gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka ska inte lämna eller hämta barn i förskola eller skola.

Hämtat från 1177:Vår kunskap om hur coronaviruset beter sig är än så länge ganska begränsad. Eftersom skillnaderna mellan symtom på covid-19, vanlig säsongsinfluensa, förkylning och pollenbesvär kan vara små, är det extra viktigt att vid minsta förkylning- eller luftvägssymtom stanna hemma i karantän och helt avstå kontakt med äldre personer samt andra riskgrupper. Medicinera som vanligt för din allergi. Om symtomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att dina symtom sannolikt beror på allergi behöver du inte vara hemma. Tillkommer nya symtom som du inte kopplar till din allergi eller om du får feber ska du stanna hemma tills dessa symtom försvinner och ytterligare två dagar.

Om du som vårdnadshavare är osäker på om det är allergi, vanlig förkylning eller Covid 19, kontakta din läkare. Ditt barn kan bli testad om det är Covid 19, besked inom ett dygn. Oavsett om barnet testas negativt ska barnet ha två symtomfria dagar om det är förkylningssymtom. Vid konstaterad allergi/astma ska läkarutlåtande visa att barnets symtom kan förklaras av detta, innan barnet återvänder till skolan.

Övriga restriktioner som tidigare meddelats gäller tills vidare.

Tack för att ni respekterar dessa!

Personalen på Tryde friskola/Rektor Anette