Menu

Corona-info 10/2

0 Comments

Ingen har väl undgått att de flesta restriktioner upphörde att gälla d. 9/2. Skolorna uppmanas att successivt återgå till något som liknar ett normalläge, vilket vi också kommer att göra. Förra veckan märktes en stor skillnad på frånvaron bland elever och personal. Ändast 20 elever/dag frånvarande, vilket motsvarar en ”vanlig” februarivecka. Denna veckan har det varit något fler. Det som är glädjande är att så gott som all personal är på plats igen, vilket gör att undervsiningen pågår som vanligt med ordinarie personal. Föräldrar till elever i åk 6 som är hemma, har uttryckt oro för de Nationella proven i åk 6. Vi är medvetna om situationen och kommer att lösa detta på bästa sätt. Eleverna kommer att kunna genomföra proven när de kommer åter.

De restriktioner, som enligt FHM kvarstår är:

•Alla som är över 12 år bör vaccinera sig så snart som möjligt. 

•Stanna hemma och undvik kontakt med andra om du har symtom som kan vara covid-19. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber och hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar och även dig som är vaccinerad eller som har haft Covid 19.

•Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.

•För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar.

Inga förhållningsregler för hushållskontakter. Är du frisk, ska du till skola, alternativt arbete.

Inget krav på testning, information till skolan om att barnet har Covid 19 eller att skolan ska skicka ut information om att elev eller personal har Covid 19.

Vårdnadshavaren bedömer om barnet är så pass friskt att återgång till skolan är möjlig.

På Tryde friskola gäller följande:

•Hämtning och lämning av era barn fortsätter att i möjligaste mån ske utomhus. Det är OK att lämna och hämta saker på barnens hyllor.

•Möjlighet till besök på era barns lektioner återupptas från v. 16, under förutsättning att inte smittspridningen ökar. Meddela mentorn före besök. Endast en vh/klass/besöksdag, max 2 besök/klass/vecka.

•Utvecklingssamtal/möten med vårdnadshavare sker digiatalt fram till och med v. 14. Möten därefter finns möjlighet att ha digitalt eller på skolan.

•Vi fortsätter med åtgärder avseende handhygien inför lunchen, ex tvätta händer, torka av borden. Vi fortsätter att främja utevistelse och att vädra klassrummen.

•Föräldrastäd återupptogs i fredags och sker nu som vanligt.

•Föreläsningen om sociala medier för er vårdnadshavare flyttas till 25 april.

Övriga restriktioner upphör fr o m d. 9/2.

Vill du läsa mer, se senaste infon från FHM:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/atgarder-mot-covid-19/

Vi ser framemot en vår där vi kan umgås som tidigare, men fortfarande ska vi respektera de restriktioner som kvarstår och ”skynda långsamt”. Vi hoppas att detta är sista informationen om Covid 19. Tack för att ni har läst informationen och respekterat våra insatser för att förhindra smittspridning.

Styrelsen och Personalen på Tryde friskola/ Rektor Anette