Menu

Corona-info 12/10

0 Comments

Nu är det några dagar sedan restriktionerna upphörde, men fortfarande befinner vi oss i en pandemi. Vi har kanske börjat umgås igen som tidigare och tänker inte lika ofta på de rekommendationer som fortfarande gäller.

Därför vill jag informera er om Smittskydd Skånes senaste utskick till skolorna:

Uppdaterat: 2021-10-05

Med anledning av att de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktat sig till verksamheter upphörde 29 september vill Smittskydd Skåne påminna om att pandemin inte är över och att det fortfarande förekommer smittspridning av covid-19 i Skåne. Covid-19 är fortfarande klassad som samhällsfarlig sjukdom och lyder under smittskyddslagen. Det betyder att smittspårning fortsatt skall göras runt fall av covid-19. Samma regler som tidigare gäller för de som har covid-19 Patientinformation covid-19, är hushållskontakt till någon med covid-19 Patientinformation till hushållskontakt covid-19 eller är nära kontakt till någon med covid-19 Information till dig som haft nära kontakt (ej hushållskontakt) med en person med covid-19.

Smittskydd Skåne ger därför följande råd till skolorna:

  • Det är viktigt att elever får sin lagstadgade undervisning som närundervisning. Lättnader i smittförebyggande åtgärder ska därför vägas mot risken för smittspridning och utbrott som medför risk för utebliven undervisning.
  • Det är klokt att bevara och fortsätta tillämpa skolornas goda erfarenheter av smittförebyggande arbete.
  • Det är också klokt att vänta med större samlingar och blandning av klasser tills smittspridningen minskar och vaccinationsgraden bland elever ökar.

Med anledning av detta vill Tryde friskola informera om följande:

-Vill påminna om att vi har personal och elever som ingår i riskgrupp.

-De allmänna rekommendationerna på skolan fortsätter ex, handtvätt, avstånd, undvika att blanda klasser, undvika större samlingar, äta i klassrummen.

-Vi fortsätter att följa Smittskydd Skånes rekommendationer som är två symptomfria dagar före återgång till skolan.

-Enligt Folkhälsomyndigheten påvisar både antigentester och PCR-tester pågående infektion. Antigentester kan användas som ett komplement till PCR-testning när det finns behov av ökad testkapacitet eller snabbt provsvar, men ersätter inte den storskaliga PCR-testningen.

-Vårdnadshavare fortsätter att hämta och lämna sina barn utomhus, men kan se över sina barns hyllor efter att ha informerat personalen. Endast en vårdnadshavare inne åt gången i samma kapprum.

-Vaccination för åk 6 födda d. 11/10 och dessförinnan kommer att erbjudas elever på Tryde friskola torsdagen d. 28/10 (dos1) och d. 9/12 (dos2). Vaccinationen sker på skolan från kl. 13.15. Uppsamlingsdag för de som varit frånvarande sker d. 20/1. Samtyckesblanketten ska lämnas till mentor senast 26/10. Berörda elever och deras vh har fått hem noggrann information. Om ni har frågor, kontakta mig eller skolsköterskan.

-Om restriktionerna och smittläget tillåter, kommer vi att fira lucia på kvällen d. 14/12. Mer info kommer.

Vi hoppas att smittläget fortsätter att vara lågt på skolan och att vi successivt kan öppna upp. Hoppas att ni har överseende med att vi hanterar detta i långsam takt.

Styrelsen och personalen på Tryde friskola/Rektor Anette