Menu

Corona-info 16/11

0 Comments

Covid 19 vägrar att släppa taget, vi får anta utmaningen och göra allt vi kan för att försvåra för viruset. I nuläget har vi ställt in alla fysiska möten på skolan. Vi har uppföljningsmöten med er vårdnadshavare digitalt och löser även vissa personalmöten på detta sätt. Vi har ställt in vissa möten som vi inte prioriterar i detta läge. Utflykter, som vi alla har sett framemot, är framflyttade. Eleverna har varit oerhört förstående inför dessa beslut, även om vi alla blivit besvikna. Vad gäller slöjd på Bya och språkval på Kastanjeskolan, samlas eleverna utomhus tills lektionerna för övriga elever har startat, därefter blir våra elever hämtade av pedagog.

Vi har pausat föräldrastäd och vår lokalvådare Fartuun, städar även på fredagar. Personalens lokaler ex. arbetsrum, mötesrum, kopiering och kapprum har begränsats i antal personer som samtidigt får vistas i lokalen.

Sedan lovet har vi haft få elever frånvarande, 4-6/dag, men totalt sett denna termin har vi haft sju gånger så många elever frånvarande mer än 20%, vilket är den högsta nivån. Detta oroar oss naturligtvis, samtidigt som vi uppmanar elever att vara hemma om de har symtom. Pedagogerna sliter med att upprätthålla lektionerna, men vissa dagar har vi haft 4-5 personal frånvarande , vilket naturligtvis påverkar verksamheten. Då måste vi prioritera kärnverksamheten och elever i extraordinära behov. Vi går in för varandra, tar få pauser, stöttar och uppmuntrar. Allt detta gör att eleverna mår bra och märker lite av förändringarna.

Som ni säkert inte kunnat undgå förstärktes restriktionerna ytterligare förra veckan från FHM och jag utgår från att ni håller er uppdaterade om detta. Det som kan påverka elevernas vistelse i skola och fritidshem är följande: (hämtat från FHM och 1177)

Om en elev bor med någon som har covid-19 kan eleven fortsatt gå till skola och fritidshem, om hen är frisk, men utanför skolan bör barnet undvika att delta i fritidsaktiviteter. Det är i en sådan situation extra viktigt att vara uppmärksam på symtom.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever med symtom på covid-19 testas om det bedöms vara ändamålsenligt utifrån den prioritering av provtagning som är aktuell i regionen. Syftet med provtagningen är att barn snabbare ska kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod.

Vuxna och barn som inte har lämnat prov

Du som har symtom kortare tid än 24 timmar ska stanna hemma ytterligare två dygn efter att symtomen gick över. Det är för att vara säker på du är frisk.

Du som har symtom längre tid än 24 timmar ska stanna hemma som om du hade covid-19., dvs i minst sju dagar efter symtom, varav två feberfria dagar.

Vuxna och barn som väntar på provsvar

Stanna hemma tills du har fått svar, om du har lämnat prov för att ta reda på om du har covid-19.

Så länge vi hjälps åt och följer restriktionerna kan vi upprätthålla vår verksamhet och få vara friska.

Var rädda om er!

Personal och styrelse/Rektor Anette