Menu

Corona-info 17/5

0 Comments

Vi lyckades få bukt på Covid 19 utan allt för stor spridning – och arbetet gjorde vi tillsammans. Vi fick information om 19 fall på skolan under de senaste två veckorna. Nästan samtliga fall hade någon anknytning till åk 5, men de flesta klasserna har drabbats.

Efter flera samtal med Smittskydd Skåne har vi fått klartecken – skola och fritids börjar igen imorgon tisdag och vi får beröm för våra beslut. Vi har gjort allt vad vi har kunnat för att minska ett större utbrott, men vi ska vara fortsatt uppmärksamma och försiktiga.

Denna vecka kommer vi att förstärka våra restriktioner ytterligare:

 • Fritids ute på morgonen från kl. 7 
 • Frukost utomhus i den mån det går. 
 • Undvik att blanda klasser vid samma bord/rum. 
 • Dela/skilj eleverna åt i klassrummet i den mån det går. Låt de inte sitta mitt emot varandra. 
 • Ingång åk 5 genom terrassdörr i klassrummet som öppnas upp direkt på morgonen. 
 • Åk 6 ingång som tidigare. 
 • Åk 1-2 kommer överens om hur trängsel kan undvikas i kapprummet. 
 • Undvik att pedagoger möter flera olika klasser. Se över distansundervisning, byte av pedagog, andra lösningar. 
 • Kan särskilt stöd lösas genom distansundervisning på skolan? 
 • Så många lektioner som möjligt utomhus. 
 • Ingen matlagning på hk 
 • Visir ska användas i samtliga lokaler inomhus i möjligaste mån.  

Som tidigare meddelats uppmanar vi er som kan att minimera era barns fritidstid denna vecka. Meddela nya tider som vanligt och så snart som möjligt så vi kan planera verksamheten och fördela vår personal. Vi kommer att vara så mycket utomhus som möjligt.

Var fortsatt observanta på symtom och fortsätt att följa restriktionerna.

Vi vill rikta ett stort och innerligt tack till alla vårdnadshavare, elever och personal som tillsammans har bidragit till att stävja Covid-19 utbrottet på skolan.

Vi önskar våra elever välkomna tillbaka till skolan – vi har saknat er!

Personal och styrelse/ Rektor Anette