Menu

Corona-info 18/3

0 Comments

Vi nås av glädjande siffror att antalet smittade i Tomelilla och Simrishamns kommun minskar, dock få vi inte falla till ro. Vi har ett påsklov framför oss, kanske har vi varit på semester, eller firat någon som fyllt år. Vi måste hjälpas att att fortsätta hålla ut och inte utsätta varandra för risker. Vaccinationerna är igång, men fortfarande går det inte i den takt vi förväntar oss.

Från att ha haft några veckor på skolan med få elever frånvarande, har det stigit något. Denna veckan har vi haft c:a 20 elever frånvarande/dag. Vi har även konstaterat att den sammantagna frånvaron från vecka 45 hos våra elever har ökat. Vi har betydligt fler elever med mer än 20% frånvaro än tidigare år. Inget konstigt med detta, då vi uppmanar elever med symtom att vara hemma, men det är förlorad undervisning som är svår att ta igen. Därför fortsätter vi att vara envisa – stanna hemma när du har symtom, så du inte smittar andra elever och personal, som i sin tur måste stanna hemma.

Följande restriktioner gäller kommande period:

Fram till påsklovet har vi beställt dubbla bussar till idrotten så att eleverna inte behöver trängas.

Efter påsklovet har vi uteidrott på skolan. Vi fortsätter med att eleverna inte byter om och duschar. De kan gärna vara ”idrottsklädda” när de kommer på torsdagarna. Detta gäller åk 1-6.

Simundervisningen är igång för förskoleklassen. Efter påsklovet blir det åk 1.

Om ett badhus uteslutande används för undervisning enligt skollagen, och är stängt för allmänheten, ska den del av Folkhälsomyndighetens föreskrifter som reglerar hur många besökare som maximalt får vistas samtidigt i verksamhetens lokaler inte tillämpas. (Skolverket)

Vi har fått frågor om elever utsatts för smitta och hänvisar till FHM:

Friska barn och ungdomar i ett hushåll där någon är sjuk, men där covid-19 inte har konstaterats, kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt. Detta gäller även i väntan på hushållsmedlemmens provsvar. Personen som har tagit provet måste stanna hemma i väntan på sitt provsvar. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet. Vårdnadshavare som är sjuka bör bara lämna eller hämta barn i förskola eller skola om det kan ske utan risk för att andra smittas.

Om du har träffat en person som har covid-19 och du inte har några symtom ska du ändå tänka på att du kan vara smittad. Var uppmärksam på om du får några symtom under hela inkubationstiden. Det är den tid det tar från att du blivit smittad till symtomen visar sig. Den är oftast 5 dagar men kan variera mellan 2 och 7 dagar och undantagsvis upp till 14 dagar. Du bör undvika nära kontakt med andra människor under inkubationstiden. Är det möjligt bör du arbeta hemifrån.

Om du önskar råd, kontakta 11313. Skolans personal är inga rådgivare avseende Covid 19.

För mer info se:

https://www.1177.se/Skane/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/du-som-bor-med-eller-haft-nara-kontakt-med-nagon-som-har-covid-19—skane/

Tack för att ni visar hänsyn och tar ansvar!

Personalen och styrelsen på Tryde friskola/Rektor Anette