Menu

Corona-info 18/9

0 Comments

I gårdagens YA kunde vi läsa att två skolor i Tomelilla kommun uppvisar fall av Covid 19. Jag har varit i kontakt med skolchef och rektor. Våra elever som har slöjd och språkval på nämnda skolor har inte varit i kontakt med de smittade. Jag har uppmanat till direkt och omedelbar information till mig om våra elever löper någon risk att bli smittade på andra skolor.

Om något av era barn som går på Tryde friskola testas positivt för covid 19 ska ni direkt informera mig. Jag kommer att skicka ut förtryckt information från FHM till berörd elevgrupp och personal.

Denna veckan har vi haft c:a 15 elever frånvarande/dag och så gott som full närvaro avseende personal. Vi gör allt vad vi kan för att ha en nivå med så många närvarande som möjligt och att vi undviker smitta i möjligaste mån.

Jag har idag tagit beslut på att vi avvaktar med föräldramötena tills vidare. Ni vårdnadshavare hålls extra informerade av era barns mentorer och av mig via information på hemsidan. Naturligtvis kan ni alltid höra av er om ni undrar över något. Ni som har elever i åk 6 kommer att få relevant information avseende nationella prov och betygsättning i god tid före terminsslut.

Följande information finna att hämta på FHM:

Vet du att du har träffat någon som har covid-19 och du får symtom ska du isolera dig och kontakta 1177 se eller motsvarande i din region för provtagning. Det är alltid regionen som styr vilka som provtas utifrån de regionala förutsättningarna.

Medan du väntar på provsvaret ska du bete dig som om du har covid-19, alltså stanna hemma och undvika nära kontakter, i den mån det går, samt vara noga med hygienen. (FHM)

Vet du att du har träffat en person som har covid-19 och du inte har några symtom ska du ändå tänka på att du kan vara smittad. Var uppmärksam på om du får några symtom under hela inkubationstiden (2-14 dagar, vanligast 5 dagar).

Du bör undvika nära kontakt med andra människor under inkubationstiden. Är det möjligt bör du arbeta hemifrån.

Var rädda om er!

Personalen på Tryde friskola/Rektor Anette