Menu

Corona-info 2/11

0 Comments

Vi hoppades på att Covid 19 hade avtagit och att vi sakteligen kunde gå tillbaka till det normala….men vi bedrog oss.

I samband med åtstramade restriktioner enligt FHM och Region Skåne kommer Tryde friskola att vidta följande åtgärder:
Besluten nedan avser höstterminen.

Idrottsundervisning åk 1-6 i Onslunda med start d. 5/11. Eleverna kommer till skolan i kläder som de kan ha idrott i. Inget ombyte och ingen duschning. Glöm inte inneskor.

Ingen simundervisning denna termin.

Eventuella utflykter/studiebesök ställs in/flyttas fram.

I möjligaste mån undviks externa besök i skolans lokaler, ex försäljare.

Inplanerade uppföljningsmöten vecka 45-47 skjuts fram eller sker via telefon eller Teams. Mentor kontaktar berörda vårdnadshavare.

Hämtning och lämning av elever sker utomhus.

Vi fortsätter med pågående restriktioner avseende lunch.

Rektor på Kastanjeskolan och Byavångsskolan kontaktas för att säkerställa att språkval och slöjd kan fortsätta som tidigare, men med utökade restriktioner.

Handtvätt, handtvätt, handtvätt

Om du som elev eller personal på skolan konstateras vara smittad av Covid 19 ska extra försiktighet vidtas. Meddela snarast rektor.

Hämtat från FHM: Om du har tagit ett test som visar att du har covid-19 ska du vara hemma i minst sju dygn räknat från den dag du fick symtom. Om du av någon anledning blivit provtagen trots att du inte har symtom räknas sju dygn från den dag du tog ditt test. Du behöver dessutom ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn. Om du har kvarvarande lindriga symtom som lätt hosta och snuva eller lukt-och smakbortfall men i övrigt känner dig helt frisk, kan du återgå till arbete, skola, förskola och annan aktivitet om det gått minst sju dygn sedan insjuknandet.

Om du har symtom som snabbt går över, och som inte kan förklaras av någon annan känd orsak (till exempel migrän eller allergi), behöver du ändå stanna hemma och vara helt symtomfri i minst två dygn innan du kan återgå till arbete, skola, förskola eller annan aktivitet (se även ovan). Detta för att försäkra dig om att symtomen verkligen var tillfälliga.

Om symtomen har en tydlig orsak som du känner igen sedan tidigare, och inte kan antas bero på covid-19, behöver du inte stanna hemma. Sådana orsaker kan vara till exempel migrän eller allergi.

Friska barn och elever i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasiesärskola men ska i övrigt följa förhållningsregler.

Vi vill även påminna om följande restriktioner från FHM som avser ett allmänt förhållningssätt:

Undvik att vara i en inomhusmiljö där det finns risk för trängsel, till exempel affärer och köpcentrum. Du kan fortfarande besöka en affär om du måste, till exempel apotek eller livsmedelsaffär. Undvik miljöer och platser där många vistas samtidigt, till exempel idrottsanläggningar, gym och badhus. Överväg andra alternativ för träning och motion.

Undvik att umgås med andra personer än de som du bor med eller träffar varje vecka. Undvik att ordna eller delta i fester och andra privata tillställningar. Risken för att bli smittad ökar när du träffar andra utöver de som du bor med eller träffar regelbundet.

Undvik att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Du kan resa om du måste, till exempel resa till jobb, skola eller besök i vården. Hjälp till att minska trängseln i kollektivtrafiken så att de personer som måste resa kan resa tryggt. Håll avstånd, visa hänsyn och låt andra stiga av innan du stiger på.

Du som är över 15 år avråds från all sorts idrottsverksamhet. Undantag görs endast för yrkesidrottare och elever på idrottsgymnasier. Alla oavsett ålder, avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga. Undantag görs för yrkesidrottare.

Tack för att ni respekterar våra beslut och folkhälsomyndigheten rekommendationer så att vi tillsammans kan stoppa spridningen av smittan.

Var rädda om er!

Personalen på Tryde friskola/Rektor Anette och styrelsen