Menu

Corona-info 25/1

0 Comments

Nu är de första två kritiska veckorna efter lovet till ända och kan summeras – vi lyckades över förväntan! Färre än 15 elever/dag frånvarande, vilket är som en vanlig januarivecka och 0-3 personal/dag, vilket inte är anmärkningsvärt. Vi har i nuläget och mig veterligen 4 personer som haft konstaterad Covid 19 och då avser vi perioden höstterminen fram till idag.

Vi har fått mycket positiva signaler för våra restriktioner och det gör oss stolta. Visiret har tagits emot naturligt av eleverna och vi är noga med att dela ut munskydd till besökare ex. hantverkare som måste komma till våra lokaler. Torsdagens idrottslektioner v. 2 var det pulkaåkning och förra och denna veckan beställer vi dubbla bussar till Onslunda för att undvika trängsel. Slöjd och moderna språk har varit fjärr/distansundervisning, vilket har fungerat mycket bra.

Vill förtydliga följande restriktioner:
Visiranvändning för personal är obligatorisk fram till onsdag då vi tar nya beslut på arbetsplatsträffen. Det är troligt att personalen kommer att fortsätta att använda visir ytterligare några veckor.

Slöjd för åk 4-6 återgår till Byavångsskolan v. 4. Eleverna samlas på skolgården, pedagogerna hämtar, handtvätt före lektion.

Idrott: V. 3 och 4- dubbla bussar till Onslunda. V. 5-6 åker en klass åt gången till Onslunda. Den andra klassen stannar på skolan och har uteidrott/teori. Vid snö kan det bli aktuellt med uteaktivitet, vilket kan innebära snabba beslut. Under perioden fram till sportlovet -ej ombyte/dusch.
Vi planerar att simundervisningen för de lägsta årskurserna startar efter sportlovet, v. 9 – besked kommer.

Moderna språk: Eftersom vi inte blandar elever från olika klasser under skoltid, ser vi det som en självklarhet att våra elever inte ska blandas med elever från andra skolor under språkvalet på Kastanjeskolan. Även denna vecka kommer åk 6 att vara kvar i Tryde och ha distansundervisning. Vi avvaktar besked inför kommande veckor. Dialog pågår med Tomelilla kommun.
Undvik aktiviteter som samlar många personer från olika klasser eller lärarlag (Folkhälsomyndigheten)

Utvecklingssamtalen kommer att vara digitala.

Eleverna ska ha kläder efter väder. Vi strävar efter att kunna ha utevistelse så mycket som möjligt.

Vi fortsätter med tydlighet i våra restriktioner. Elever och personal med symptom ska vara hemma och symptomfria minst två dagar.
Om någon familjemedlem har konstaterad Covid 19 ska eleven vara hemma och följa rekommendationerna:
Du måste följa särskilda regler om du kan ha blivit smittad av covid-19, för att skydda andra från att bli smittade. Till exempel om du bor eller har bott med någon som har sjukdomen. Då räknas du som en hushållskontakt och misstänks kunna vara smittad. Testa dig fem dagar efter att den du bor testade sig, även om du inte har några symtom. Om du har eller får symtom ska du beställa självtestet och testa dig direkt. (Region Skåne)

Stanna hemma tills du har fått svar, om du har lämnat ett PCR-prov.

Om provsvaret dröjer ska du göra som om du har covid-19. Det innebär att du inte behöver stanna hemma längre om du har varit utan feber i två dagar, det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och du mår tydligt bättre. Det kan vara andra rutiner som gäller om du har lämnat prov som en del av en smittspårning. (1177)

Vi fortsätter att vara noggranna och följa restriktionerna. Vi strävar efter att elevernas lektioner ska kunna fullföljas i möjligaste mån. En väsentlig del i detta är att personal och elever får vara friska.

Tack för er förståelse!

Personal och styrelse/Rektor Anette