Menu

Corona-info 8/1

0 Comments

Välkomna tillbaka till skolan! Vi hoppas att ni alla har haft ett skönt och avkopplande jullov, även om mycket säkert inte varit som vanligt. Coronaviruset håller oss fortfarande i ett järngrepp och FHM menar att de två första skolveckorna på terminen är avgörande för hur smittspridningen ska fortlöpa. Vi har därför utökat med följande åtgärder:

Vi har köpt in visir till all personal, som ska bäras i kontakt med elever i undervisning/fritids. Detta är obligatoriskt under vecka 2-3. Ny info därefter. Det är frivilligt att använda visir i ämnet idrott och under raster där det är något lättare att hålla avståndet. Vi ber er att informera era barn om detta inför måndagens uppstart.

Slöjd vecka 2-3, distansundervisning på skolan. Pedagogerna i slöjd ansvarar för lektionerna och ska bjudas in av mentor via Teams. Eleverna stannar alltså på skolan. Ny info därefter. Mentorerna deltar med sina resp klasser.

Språkval distansundervisning på skolan v. 2-3. Pedagogerna i resp språk ansvarar för undervisningen. Oklart om det blir Teams eller uppgifter via mail. Eleverna får info om detta. Eleverna stannar på skolan. avser v. 2-3. Mentorerna deltar med sina resp. klasser.

Åk 5 och 6, samt åk 1-2 saxar/skjuter på rasterna så att eleverna (40 st) inte trängs i respektive kapprummen. Mentorerna organiserar detta. Åtgärden pågår v. 2-3.

Fritids kommer att vara utomhus de första veckorna på terminen. Även mellanmål kommer att ätas utomhus. Vi ber är därför att barnen är klädda efter väder. De elever som har möjlighet att äta frukost hemma, ombeds göra detta för att minska smittorisken ytterligare.

Utvecklingssamtalen i januari och februari kommer att vara digitala.

Vi kommer att vara extra noggranna och följa de tidigare uppgjorda restriktionerna avseende Covid 19. För den personal som även önskar munskydd tillhandahåller skolan detta.

Vi är ytterst rädda om vår personal och våra elever. Med nämnda åtgärder hoppas vi att undervisningen kan fortgå som vanligt och att våra elever kan delta som förväntat.

Tack för överseendet!

Personal och styrelse på Tryde friskola/Rektor Anette