Menu

Corona-info 8/11

0 Comments

I samband med nya restriktioner d. 1/11 vill Tryde friskola informera om följande hämtat från FHM:

Rekommendationer till alla vuxna, unga och barn från förskoleklass och äldre, som inte är fullvaccinerade

Följande rekommendationer gäller alla från förskoleklass (från cirka 6 år) och äldre som inte är fullvaccinerade:

  • De bör stanna hemma om de har symtom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Tecken på en luftvägsinfektion kan till exempel vara halsont, feber, hosta och sjukdomskänsla.
  • De bör testa sig för covid-19 så snart som möjligt.

De som är ovaccinerade och testat negativt för covid-19 (inte bär på sjukdomen) kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter om de

  • varit feberfria ett dygn och
  • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

I de allra flesta fall innebär det att de behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Individer och vårdnadshavare behöver med stöd av dessa rekommendationer göra en egen bedömning av när de själva eller barnet har ett tillräckligt gott allmäntillstånd för att återgå till förskola, skola, aktiviteter och arbete.

Dessa personer rekommenderas testning

  • Alla barn från förskoleklass och äldre (från cirka 6 år), ungdomar och vuxna som inte är fullvaccinerade eller haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret och har symtom som kan vara tecken på covid-19.

Detta gäller för personer som testat positivt för covid-19 (bär på sjukdomen)

De som testat positivt ska stanna hemma och följa förhållningsreglerna för den som är smittad av covid-19 (länk). Detta ändras inte den 1 november.

Covid-19, patientinformation och förhållningsregler (Smittskyddsläkarföreningen.se)

De kan komma tillbaka till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter om de

  • stannat hemma minst sju dygn från när symtomen började
  • varit feberfria de två senaste dygnen
  • känner sig friska, även om de fortfarande har vissa luftvägssymtom.

Rekommendation till alla som reser in i Sverige

Rekommendationen för de 6 år och äldre som inte är fullvaccinerade eller haft bekräftad covid-19 de senaste 6 månaderna om att testa sig för covid-19 vid inresa i Sverige oavsett om man har symtom har förlängts och gäller till och med den 31 december.

Se: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/det-har-galler-fran-den-1-november

Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och hoppas att ni stödjer oss i detta arbete.

Styrelsen och Personalen på Tryde friskola/Rektor Anette