Menu

Corona-information, 11 mars

0 Comments

Vi får en del frågor från föräldrar och vårdnadshavare – istället för att svara en och en får alla här samma information från barn- och utbildningsverksamheten i Tomelilla kommun.

Notera att detta är en information som är aktuell utifrån det vi vet idag kring viruset och dess spridning. Vi vet att läget ändras och med det hur vi behöver agera som kommun.

Vad gör kommunen och barn och utbildning i nuläget?

Kommunen är en del av alla myndigheter som arbetar med det som rör covid -19 och coronaviruset. Vi har olika roller och ansvar. Kommunen samverkar löpande med övriga offentliga organisationer. Det gör vi i vanliga fall och särskilt nu i ett läge som detta.

Ett av kommunens ansvarsområden är att se till att de av kommunens verksamheter som är viktiga för att samhället i stort ska fungera, ska kunna fortsätta sitt arbete i så hög utsträckning som möjligt. Att stänga skolor och förskolor har en mycket stor påverkan på samhället eftersom det avgör människors möjlighet att arbeta. Det finns också en stark skolplikt i Sverige att förhålla sig till.

Kommunen har planer och beredskap för de olika scenarier som kan uppstå, vi arbetar just nu dagligen med detta på olika sätt.

Som kommun följer vi dagligen de rekommendationer som expertmyndigheter som Folkhälsomyndigheten och Region Skånes smittskydd ger.

Det betyder att:
* Skolor och förskolor är öppna
* Symptomfria elever och personal kommer till skolan
* Vid symptom som kan leda till misstanke om smitta, stannar man hemma och kontaktar sjukvårdsupplysningen

Smittspårning och vilka åtgärder som behövs och inte behövs om personal eller ett barn i vår verksamhet skulle bli smittat, hanteras och ansvaras för av Region Skånes smittskydd. Kommunen kommer få direkta instruktioner om det skulle uppstå.

Vad säger Folkhälsomyndigheten just nu?

Folkhälsomyndigheten ser just nu tecken på att det sker en samhällsspridning av coronaviruset i Region Stockholm och Västra Götalandsregionen. I övriga landet ser myndigheten ingen allmän smittspridning, men höjer risknivån till ”mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige”.

Myndigheten uppmanar nu allmänheten att stanna hemma vid symtom på luftvägssjukdom.

Onödiga besök på sjukhus och äldreboenden bör undvikas och aldrig vid symtom på luftvägssjukdom.

Man har också föreslagit regeringen att allmänna sammankomster med mer än 500 personer inte ska hållas.

Misstänker du att du smittats?

1117.se har information om sjukdomens symtom. Ring 1177 om du tror att du smittats.

Har du enbart allmänna frågor om viruset är det bättre att använda nationella upplysningsnumret 113 13, så hjälper du sjukvårdsupplysningen fokusera på att hjälpa eventuellt smittade.

Vill du hitta mer information?

På krisinformation.se finns mycket att läsa om viruset tillsammans med länkar till olika myndigheters information.

Folkhälsomyndigheten.se är en annan bra källa till information. Här finns bland annat en bra ”frågor och svar”, också på andra språk.

Tomelilla kommun uppdaterar löpande information om coronavirus och covid -19 på tomelilla.se.

Hur kan jag skydda mig och andra?

Följ läget och rekommendationer från säkra källor, till exempel Folkhälsomyndigheten eller Region Skåne.

Håll god handhygien och undvik att röra vid ögon, näsa och mun