Menu

Corona-info 10/1

0 Comments

Smittspridningen avseende Covid 19 ökar nu rejält i hela landet och vi tror de flesta har varit sjuka själva, eller känner någon som drabbats av Covid 19 eller någon annan infektion under julledigheten.

Vi vill naturligtvis göra allt vi kan för att våra elever och personal ska undgå att bli smittade, inte bara i Covid 19, utan även i någon av alla andra infektioner som florerar. Vi vet att verksamhetens smärtgräns går vid 3-4 personal frånvarande under fler än 2-3 dagar och där befinner vi oss första skolveckan. Med fler sjuka under längre tid påverkas era barns utbildning, även om vi gör allt vi kan för att undervisningen ska bedrivas som vanligt.

Vi har därför beslutat följande i samråd med skolans skyddsombud. Restriktionerna gäller till och med d. 31/1, då nya beslut fattas:

 1. Personalen återgår till att använda visir i barngrupp.
 2. Utevistelse på fritids i så hög grad som möjligt. Detta innebär att barnen ska vara klädda för att kunna vara ute under längre stunder.
 3. Lektioner utomhus i den mån det går. Januarivädret brukar inte vara det bästa.
 4. Vi stramar upp handtvätt och att eleverna och personalen ska hålla avstånd.
 5. Vi undviker att blanda elever från olika klasser.
 6. Vi begränsar antal personer i våra gemensamma utrymmen.
 7. Vi undviker externa besök på skolan. Det innebär att vi ännu inte kan erbjuda er vårdnadshavare att besöka era barns lektioner.
 8. Hämtning och lämning av era barn på fritids/skola sker utomhus. Om du behöver kontrollera/hämta något i ditt barns klädfack – hör med personalen innan du går in i kapprummet.
 9. Alla möten med er vårdnadshavare sker digitalt.
 10. Idrottsundervisningen sker som vanligt i Onslunda, men eleverna åker dit i separata bussar. Inget ombyte och duschning under denna period. Simundervisningen sker som vanligt klassvis. Idrott sker på skolan första veckan – inget ombyte och duschning.
 11. Slöjd: eleverna samlas utomhus och väntar in ansvarig pedagog – handtvätt före lektion. Språkval: eleverna samlas vid Kastanjen – lektionerna sker i annexet utan rast i gemensamma utrymmen.
 12. Föräldrastäd pausas.
 13. Kulturskolans aktiviteter på skolan skjuts fram till v. 4.

Ni som vistats i miljöer under lovet där smittspridning varit hög ex. semesterresor, uppmanar vi att vara observanta och helst testa era barn.

Vi uppmanar er som kan lösa fritidsomsorg på annat sätt första veckan att göra detta, för att minska antal barn på fritids och därmed smittspridningen.

Naturligtvis gäller samma som tidigare – stanna hemma vid symptom och följ restriktionerna. Vi bifogar senaste informationen från Smittskydd Skåne:

https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/smittskydd/corona/information-och-instruktioner-till-nara-kontakt-ej-hushallskontakt-till-fall-av-covid-19.pdf

Tack för er förståelse och ert tålamod!

Styrelsen och personalen på Tryde friskola/Rektor Anette