Menu

Corona-information, 20 mars

0 Comments

Vi på Tryde friskola fortsätter att hålla oss uppdaterade med information från Folkhälsomyndigheten och Skolverket. I nuläget har vi förberett för distansundervisning i läge om skolan stängs och/eller era barn har symptom och behöver vara hemma. Arbetsuppgifterna som skickas hem, via elevens mail och/eller elevens väska är inte frivilliga, utan förutsätts genomföras på det sätt som instruerats. Undantag är om vårdnadshavare bedömer att barnets hälsa inte tillåter det. I de fall görs en sjukanmälan som vanligt till skolan.

Om skolan stängs kommer pedagogerna att vara i tjänst som vanligt och kan kontaktas vid behov. Fritidshemmet kommer att vara öppet för barn där föräldrar blivit beordrade att arbeta, då de har arbeten som bedöms som samhällsviktiga. Detta gäller om ni inte kan lösa omsorgen på annat sätt. Vilka arbeten detta avser är i nuläget oklart, dock utgår vi från MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) lista (https://rib.msb.se/filer/pdf/28862.pdf s. 8). Listan kommer troligen att förtydligas vid ett eventuellt beslut om att stänga skolor. Det förekommer uppgifter om att det även ska erbjudas undervisning till elever med omfattande behov av särskilt stöd. Det avser elever i betydande fysiska och psykiska svårigheter ex. elever på Resursskolor.

Om skolan fortsätter att vara öppen gäller följande: samma riktlinjer som utskicket i tisdags. Vi skickar hem elever som uppvisar även lindriga symptom. Eleverna ska vara symptomfria i två dagar innan återgång till skola. Hemuppgifter görs enligt instruktioner.
Badet utgår och vi har idrott på skolan. Inget ombyte och duschning. Detta gäller till påsklovet i första hand.
Språkval och slöjd som vanligt.
Vi fortsätter att vara mycket utomhus i skola och på fritids.

Vi vet i nuläge inget mer än vad media informerar om och uppmanar er att hålla er informerade och läsa er mail varje dag. Våra åtgärder och förhållningssätt är för allas hälsa och välmående.

Ha en skön helg och glöm inte njuta av det våren har att erbjuda.

Personalen på Tryde friskola/rektor Anette