Menu

Elevantalet utökas

0 Comments

Från och med hösten 2020 kommer antalet elever som välkomnas in i förskoleklass att utökas från 20 till 22 elever.

Tryde friskola är populär och har ett ständigt högt söktryck. Skolan utvecklas positivt och har hög kvalitet och goda resultat. Vi vill därför ge fler barn möjlighet till skolgång här. Ett ökat elevantal ger också ett större handlingsutrymme när det gäller att fortsätta utveckla både skolan och undervisningen.

Vid frågor och funderingar är Ni välkomna att kontakta rektor eller styrelse.