Menu

Hur styrs och drivs skolan?

0 Comments

Vi är en ekonomisk förening.

Vi har en styrelse bestående av föräldrar som väljs in via en valberedning.

Styrelsen är vår huvudman.

Rektor och biträdande rektor leder arbetet på skolan.