Menu

Lokaler

0 Comments

Vi byggde ut skolan 2010 och har nu en nyare del och en äldre del för att tillgodose vårt behov.

Under vinterhalvåret åker vi till Onslunda idrottshall för att ha idrott.

De äldre eleverna åker till kommunens skolor för att ha slöjd och språkval.