Menu

Policy kring ledigheter

0 Comments

Elever i förskoleklass-årskurs 6 har skolplikt, men kan beviljas kortare ledighet. Det förutsätter att eleven i möjligaste mån tar igen missad undervisning, vilket är vårdnadshavarnas ansvar. Vi ser helst att resor och semestrar förläggs till de lovdagar och skollov som finns under läsåret.  Ledighetsansökan finns på Tryde Friskolas hemsida under rubriken FAQ och ska lämnas i god tid innan ledighet. Enligt Skollagen kan en elev vara ledig en kortare period för enskilda angelägenheter. Exempel på enskilda angelägenheter kan vara vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Med kortare ledighet avses totalt högst tio skoldagar per läsår. Rektor är skyldig att informera elevens hemkommun om frånvaron överstiger 10% (även ledighet inkluderad).

Åk 3 har nationella prov under veckorna 11-20.

Åk 6 har nationella prov under veckorna 45-50, samt vecka 6, 12 och 17. Under dessa perioder beviljas ingen ledighet.

Vi ser helst att ni undviker att ta eleverna lediga i samband med uppstarten av terminerna.