Menu

Februariinfo

0 Comments

Blod, svett, tårar – och glädje har skapat detta landskap.

Stormvarning och störtregn – i februari- samtidigt blommar vintergäck och snödroppar?? Ja vädret har tappat fotfästet! Men det har inte eleverna – de prisar våren. Långrepen har plockats fram och grävgroparna på baksidan av skolan är fyllda av barn och olika byggkonstellationer. Dessa gropar skapar glädje och gråt, tränar eleverna i problemlösning, konflikthantering, turtagning och kreativitet, samtidigt rör de på sig, blir svettiga – och smutsiga! Fritids har också fått igång vår fina rastbod. Alla lekredskap hänger fint sorterat, eleverna sköter utlåning, vilket har lett till att lekredskapen kommer in efter varje rast och de är HELA!
Vi har en del nya ansikten på skolan i personalgruppen; Gun-May har praktik kopplat till arbetsförmedlingen och kommer att vara på skolan från denna vecka fram till och med påsklovet. Hon är utbildad resursassistent. Frida gör sin VFU (praktik) från lärarutbildningen och är placerad i förskoleklassen. Vi har några PRAO elever åk 8, som kommer att vara v. 11-12 på lågstadiet. Dessutom testar vi några olika vikarier.
Personalen arbetar med Barnkonventionen, som blev lag d.1/1. Alla elever kommer att få information under våren och vi planerar en Barnrättsdag d. 13/5. Vi har fått mycket respons efter artikeln i YA förra veckan och denna veckan kommer även Österlenmagasinet och hälsar på. Uppmärksamhet i media gör oss stolta, men ökar även förväntningarna på oss – och det är bra.
Förstelärarna Lotta och Anna har planerat ett läsprojekt som kallas SALT (se info på mailen). Vi har uppstart denna veckan och projektet pågår till påsklovet. Samtliga elever kommer bl a att få en bok som gåva, som kommer att bearbetas i skolan och med hjälp av er föräldrar hemma. Det är ett gediget och målinriktat arbete, som ska utveckla språket, läslusten och läsförmågan hos eleverna.
Denna veckan har jag träffat Fokusgruppen. Det är slumpmässigt utvalda elever från åk 3-6 som jag träffar utifrån specifika ämnesområden som de har diskuterat i sina klasser. Denna gången var det Språkbruk. Vilka ord används på skolan som väcker känslor? Vad är ovårdat språk? Finns det förbjudna ord och vilka ord kan uppfattas som trakasserier eller diskriminerar vissa grupper? Hur konstruerar vi könsord och vad står de för egentligen? Det var delvis en ny ordlista jag mötte. Alla i gruppen var överens om att de använder ovårdat språk i mindre grad i skolan, än hemma och på fritiden – och då tycker vi att det används för mycket under skoldagen i vissa elevgrupper….


Nästa vecka är det sportlov – försök att få in minst ett rörelsepass varje dag för barnen, även om det inte är snö.

Övrig info:
PÅMINNELSE!!! d. 3/3 är sista dagen att svara på Skolinspektionens enkät åk 1-6. Vi behöver högre svarsfrekvens för att kunna ta del av resultatet!!!!
v. 8 Sportlov
v. 7-14 SALT-projekt
24/3 Årsmöte kl. 18.30
V. 15 Påsklov
V. 17 (tisd, lörd) Fixardagar
Inför er semesterplanering har vi stängningsveckor v. 29-31. Stängningsdag d. 15/6

Nästa föräldrainfo kommer i april.

…och förresten – Alla elever har rätt att lyckas i skolan!
Ha ett riktigt skönt och aktivt sportlov!
All personal/Anette