Menu

Februariinformation

0 Comments

Visst är det ljusare på morgonen….och vårlökarna börjar sticka upp….Lekarna blir också lite annorlunda på skolgården, lite mer glädjefyllda, som kalvar på grönbete.

Vi har haft besök av Skolinspektionen och de var imponerade över vår fina skola. De har gjort en kvalitetsgranskning, något nytt koncept från i höstas. I stället för att inspektera och leta felaktigheter, har de granskat vår kvalitet utifrån fyra olika områden, rektors ledning, undervisning, trygghet och studiero och betyg och bedömning. Vi kommer att få ett betyg mellan 1-3, där 1 är inga större utvecklingsbehov och där 2 och 3 är olika grader av behov av att utveckla verksamheten. Vi tycker att detta är bra att skolinspektionen har ändrat fokus och stödjer skolorna i deras arbete och  kommer att ha stor nytta av deras utlåtande.

Vår nya förskoleklass är klar och vi ser framemot att träffa och lära känna våra blivande elever. Det är fortfarande oklart vem som kommer att bli mentor, men jag arbetar utifrån ett förslag. Varje vecka hör föräldrar av sig och önskar plats på vår skola. Det är inspirerande, men det ställer också höga krav på att vi lever upp till den kvalitet som ni föräldrar förväntar er. Vi har även personal som hör av sig – kul när det är svårt på pedagogmarknaden.

Maria Gjöderum, som har varit föräldraledig kommer tillbaka till skolan vecka 9 och Elisabeth Offesson blir pensionär på riktigt efter vecka 7. Vi är så tacksamma för allt arbete som hon har gjort för våra elever – tusen tack!

I april och maj kommer  Hampus Engdahl från fritidspedagogprogrammet att göra sin praktik hos oss på fritidshemmet (framförallt Humlan). Humlans fritids har påbörjat ett nytt projekt som heter Barns fritid. Syftet är att stödja eleverna till en mer aktiv fritid ex. har bjudit in olika föreningar, men kommer även att diskutera elevers skärmtid och fysisk aktivitet. Fjärilen arbetar med tema Vinter och vill framföra önskemål om att det behöver komma snö…Är det någon förälder som har några kontakter är vi tacksamma 🙂

Här kommer några hålltider:

19/3 Årsmöte Tryde friskola (brukar bjudas på smörgåstårta)

v. 16 Påsklov

23/4 och 27/4 Fixardagar

1/5 lov

22/5 F-dag – ingen skola, fritidshemmet öppet

31/5 och 6/6  lov

7/6 F-dag ingen skola, fritidshemmet öppet

13/6 Skolavslutning

17/6 Stängningsdag fritidshemmet stängt

v. 26 Fritidshemmet flyttar ut till Nybrostrand

v- 29-31 Stängningsveckor

19/8 Skolstart

Hoppas att alla elever får ett härligt sportlov och kommer tillbaka utvilade.

För övrigt anser jag att Alla elever har rätt att lyckas i skolan!

Anette Strid

rektor