Menu

Specialpedagog

Vi har en specialpedagog på skolan. Hon heter Stina Nilsson och ni når henne på stina.nilsson@trydefriskola.se och 0723-699681.


0 Comments

Skolkurator

Vi har en skolkurator som heter Caroline Englund. Kontakt med honom sker efter samtal och överenskommelser med rektorn.


0 Comments

Skolpsykolog

Vi har en skolpsykolog som heter Ingemar Jönsson. Kontakt med honom sker efter samtal och överenskommelser med rektorn.


0 Comments

Vårdgivaransvar

Tryde friskola har avtal med Österlens Psykologbyrå för den medicinska elevhälsan, och det är därmed de som har vårdgivaransvar.


0 Comments

Egenvård

Information om egenvård Egenvårdsblankett


0 Comments

Skolläkare

Vår skolläkare heter Ann Forsberg. Hon är anställd via Craftus. Hon kontaktas via Skolsköterskan; annkristine@craftus.se  


0 Comments

Skolsköterska

Vår skolsköterska är på plats varje tisdag. Hon försöker hinna med att läsa mail tisdagar och torsdagar. Hon heter Ann-Kristine Persson. annkristine@craftus.se Tänk på att


0 Comments