Menu

Ansvarsgrupper

Man kan som förälder anmäla sig till ansvarsgrupper, om man vill bidra lite extra. Vi har: Utegrupp Byggrupp Bakgrupp Högtidsgrupp


0 Comments

Fixardagar

Vid 4 tillfällen per läsår ordnas det fixardagar, där man som förälder kan anmäla sig för att hjälpa till med allehanda sysslor på en skola.


0 Comments

Föräldrar hjälper till att städa

Två gånger per termin hjälper man till att städa. Det tar ca 2 timmar och man gör det tillsammans med en gruppledare från styrelsen och


0 Comments