Menu

Juni-info

0 Comments

Våra nya sittplatser under tak är populära!

Per Gessle sjunger om juni, juli, augusti och att allt är lättare då – så är det kanske, trots att vi alla får göra en del förändringar i våra semesterplaner denna sommaren. Vi får praktisera ordet ”hemester” och göra något bra av det istället. På skolan har vi behövt göra förändringar i samband med Corona, trots detta strävar vi efter att göra vardagen så vanlig som möjligt för våra elever. Fram till denna veckan har vi haft mycket hög närvaro hos både elever och personal, endast 3-5 elever frånvarande/dag. Denna vecka har vi 15-20 elever frånvarande/dag. Vi utgår från att det är vanlig sommarförkylning…, men samma restriktioner gäller – två symptomfria dagar, hemma vid minsta symptom.

Vid skolavslutningen nästa vecka ber jag er följa de restriktioner som vi har skickat ut. Här kommer ett tillägg: De föräldrar som enbart ska hämta barn på mellanstadiet, parkerar på kyrkans parkering. Mentorn följer eleverna som blir hämtade vid kyrkan. För att undvika trängsel och folksamlingar vill vi att ni som ska hämta stannar vid er bil och går inte in på skolgården. Vi vill att våra elever och personal ska känna att vi följer restriktionerna även denna dag, då det är fler än förväntat som kommer att hämta sina barn kl. 10. Samåk gärna. Tack för er förståelse.

För er som kommer att ha era barn på fritids under Nybroveckan, ska känna er trygga med våra rutiner. Vi kommer att vara övervägande utomhus och vid mycket dåligt väder kan vi fatta snabba beslut om att vara på skolan. Mer info kommer.

Kvarglömda kläder finns på pingisbordet eller på borden under tak. Vi ber er, tillsammans med era barn se över om ni saknar/hittar något.

Fritids avslutar sitt Vikingatema denna vecka. Vikingaskeppet har parkerat på baksidan och de två vikingarna som besökt eleverna planerar för avfärd. Vill ni följa fritids tema på hemsidan, be om koden för att komma in.

Planeringen för nästa läsår fortskrider. Inga stora förändringar personalmässigt. Mentorerna följer sina klasser och Anna Bondesson, som släpper åk 3 tar emot blivande förskoleklass. Helen Rosberg avslutar med sina sexor och hämtar upp blivande åk 4. Ingen personal har ännu signalerat att de ska byta arbetsplats, vilket vi är mycket glada för. Fredrika, mentor för åk 4 kommer att vara föräldraledig från v. 45. Jag arbetar för att lösa vikarie för henne och återkommer till er vh så snart jag har besked.

Några förändringar inför hösten:
Skoltiden ändras från 12.50 till 13.15 de tidiga dagarna för samtliga elever. Övriga tider som detta läsår.
Slöjden för åk 3 har vi i egen regi på skolan.
Stängningsdagar 12/8, 1/12, 7/1 och 16/6.
Läsårstiderna för nästa läsår finns på vår hemsida.
EHT (Elevhälsoteamet: skolsköterska och kurator) är på skolan tisdagar.

Vi kan summera året som händelserikt och där handtvätt, avstånd och symptom varit ord som varit på allas läppar. Folkhälsomyndigheten har blivit rikskänd och jag har äntligen kunnat uttala ordet desinfektionsmedel. Men vi får inte glömma allt annat som vi åstadkommit på Tryde friskola detta läsår – Barnrättsdag, färre kränkningsutredningar, 100% måluppfyllelse i åk 6 och mycket goda resultat för övrigt, god marknadsföring, stabil och professionell personal, fantastiskt samarbete med er föräldrar och många härliga skratt. Om ni vill se hur resultatet blev på Skolinspektionens enkät följ länken:
https://siris.skolverket.se/siris/ris.openfile?docID=609037.

Vi har detta läsår blivit en skola att hänvisa till, där alla elever har rätt att lyckas – det ställer extra höga förväntningar på oss inför nästa läsår. Ha en riktigt skön sommarledighet. Vi ses d. 19/8 – välkomna åter!

All personal på Tryde friskola/Rektor Anette