Menu

Kallelse till Årsmöte 25 mars klockan 18.30

0 Comments

Årsmöte 25 mars klockan 18.30

Styrelsen för Tryde Friskola – Ekonomisk förening bjuder in alla medlemmar (= vårdnadshavare till barn på skolan) till ett digitalt årsmöte den 25/3 kl. 18.30.

På årsmötet kommer ni att få information och möjlighet att ställa frågor om bland annat styrelsens och skolledningens arbete och satsningar, skolans ekonomi med mera. Alla medlemmar har rösträtt vid årsmötet och från och med hösten 2020 har vi automatiskt medlemskap för alla vårdnadshavare till elever på Tryde Friskola.

I god tid före årsmötet kommer ni att få ett mejl ifrån era barns pedagoger med en länk till mötet. Detta mejl kommer även att ha verksamhetsberättelse för 2020, verksamhetsplan för 2021 och årsredovisning för 2020 som bifogade filer.

Välkomna!

Styrelsen Tryde Friskola – Ekonomisk förening