Menu

Kallelse till föreningsstämma 19 mars

0 Comments

Kallelse till föreningsstämma i Tryde Friskola ekonomisk förening

Den 19 mars 2019, 18:30, Tryde Friskola

Dagordning

1. Val av stämmoordförande
2. Val av sekreterare och justerare
3. Röstlängds justering
4. Fråga om stämman utlysts stadgeenligt
5. Styrelsens årsredovisning samt revisionsberättelse
6. Fastställande av resultat- och balansräkning och beslut om disposition av resultat
7. Ansvarsfrihet för styrelsen och resultatdisposition
8. Arvodering
9. Budget
10. Avgifter inom fritidshem
11. Val av ordförande och övriga ledamöter
12. Val av revisor och revisorsersättare
13. Verksamhetsplan (information från rektor och styrelse)
14. Övriga frågor
15. Avslutande

 

Alla föräldrar är välkomna men endast medlemmar har rösträtt.
Vi bjuder på smörgåstårta.

Varmt välkomna!

önskar Styrelsen