Menu

Lokalflytt och renovering!

0 Comments

Nu är vi igång!

Om era barn kommer hem och berättar att det är lite rörigt på skolan – så stämmer det! Allt är tömt i Fjärilens lokal, där förskoleklassen har sin undervisning och målaren påbörjade sitt arbete igår. Vi kommer att få fin grå färg på väggarna och en ny matta. Lister kommer att målas och vi kommer att köpa nya möbler.

I samband med detta vill jag presentera den lokalflytt som nu är beslutad. Under detta läsår kommer vi att successivt renovera och disponera lokalerna lite annorlunda. Genom att förbättra och anpassa lokalerna till de olika årskurserna och fritidsverksamheten kommer elevernas lärmiljö att uppgraderas.

Planen är enligt följande:

Inför lå 2022-23 ska mellanstadiet och lågstadiet skifta lokaler och de allmänna utrymmena kommer att renoveras. Biblioteket flyttas till nuvarande kapprum fsk-klass/åk 3 och årskurserna får riktade klassrum som anpassas efter den årskurs som klassrummet är ämnat för. Nuvarande Fjärilen kommer att bli åk 6:s klassrum från och med nästa läsår och lokalerna i anslutning till detta klassrum kommer att bli åk 3-5. Närmast personalrummet kommer förskoleklass-åk 2 att ha sina klassrum. Det innebär att från och mitten av juni sker öppning och stängning på fritids i lokalerna där åk 4-5 har sina klassrum idag.

Etapp 1: Nov. 21
Renovering av Fjärilens lokaler.

Etapp 2: jullov/alt v. 8
Vägg/dörr sätts upp vid åk 3:s kapprum, matta läggs, väggarna målas och nya klädhängare sätts upp.

Etapp 3: påsklov
Nuvarande ”dockis”/grupprum görs om till åk 6 kapprum. Dörr sätts i utifrån och klädhängare sätts upp. Det är möjligt att åk 5 och förskoleklassen skiftar klassrum i samband med detta eller tidigare. Ni får info om och när detta blir aktuellt.

Etapp 4: v. 24
Klasserna skiftar klassrum, biblioteket packas ner.

Etapp 5: Under sommarlovet
Nuvarande kapprum förskoleklass målas, ny matta läggs och iordningställs som nytt bibliotek. Nuvarande bibliotek målas, läggs ny matta och iordningställs som lekmiljö/grupprum. Övriga lokaler förbereds inför skolstart.

Vi ser framemot nyrenoverande lokaler och är medvetna om att det kommer att bli lite ”rörigt”, som det blir när man renoverar. Vi hoppas att vår plan håller kommer att underlätta för våra elever och personal, att det sker successivt under läsåret och att det mesta arbetet sker under loven.

Tack för ert överseende och hoppas eleverna får ett trevligt Läslov!

Styrelsen och Personalen på Tryde friskola/Rektor Anette