Menu

Maj-info (sista infon på hemsidan)

0 Comments

Förhandsgranskning av bild
Nu tronar en fin klätterställning på skolgårdens högsta punkt. Tack alla som har hjälpt till!

Först vill jag återigen tacka alla er föräldrar för det arbete ni lägger ner för att era barn ska ha en inspirerande skolgård och en fin lärmiljö. Det är med stolthet era barn berättar vilka projekt som ni har deltagit i och jag hoppas att barnens uppskattning bidrar till att de vårdar sin skola med stolthet.

Förhandsgranskning av bild
Stenshuvuds södra topp en vacker majfredag.

För några dagar sedan besökte alla våra elever Stenshuvud som en aktivitet delvis bekostat av Positiva Projekt och Sparbanken Skåne. Vi är så tacksamma för den möjligheten som vi fick. Det var spännande att prova vadarstövlar och håva i bäcken. De äldre eleverna besteg toppen och fick en fantastisk utsikt över Hanöbukten och Blekinges kust. Eleverna fick mycket beröm av guiderna och det var stolt och nöjd personal som kom åter till skolan.

Facebook, Whatsapp, Youtube, Snapchat, Pinterest
Sociala medier – ett sätt att nätverka – men inte utan risker!

Jenny Edvardsson från högskolan i Kristianstad föreläste för ett femtiotal föräldrar under måndagskvällen förra veckan om Sociala medier Alla var mycket nöjda och det var intressanta diskussioner som följde. Flera föräldrar uttryckte att det var trevligt att kunna träffas igen och prata om ett angeläget ämne. Bildspelet skickas hem till samtliga föräldrar så att ni har möjlighet att ta del av det även om ni inte var med under kvällen.

Nu är det äntligen dags att gå över till vår lärplattform InfoMentor. Det kommer att underlätta för såväl er vårdnadshavare, som personal. Följande gäller:
3/5 InfoMentor öppnas upp och ni kan aktivera era konton. Infoblad går hem till er via mail och papperskopia. OBS: kolla att era uppgifter stämmer.
9/5 Startar vi på riktigt med frånvarorapportering och aktuella fritidstider.

Vill även flagga för Barnrättsdagen d. 11/5 kl. 16-18 då eleverna kommer att ansvara för aktiviteter kopplade till frivillig insamling för barnen i Ukraina. Vi hoppas på att många föräldrar, syskon, släkt och vänner besöker skolan denna eftermiddag. Info kommer i denna vecka.

Sommaravslutningen d. 16/6 kommer att ske på skolan, då även anhöriga kan närvara. Vi återkommer även om detta.

Då avslutar jag det sista infobladet på hemsidan och vill tacka er för att ni tagit er tid att läsa det. Vi går nu över till InfoMentor där ni kommer att få information och kunna kommunicera med oss. Vi ses där!

…för övrigt anser vi att alla elever har rätt att lyckas i skolan!

Personalen på Tryde friskola/Rektor Anette