Menu

Oktober-info

0 Comments

Ett av alla fina vattendjur på skolgården!

Tänk vad lite gatukritor, utklädd personal, en sång, ett akvarium och en svävande kran kan engagera och skapa nyfikenhet. Det blev verkligen en lyckad temauppstart.

Den svävande kranen?????

Vi håller på med temat Vatten hela terminen med lite olika ingångar och arbeten. Flera ämnen kommer att involveras både i skola och på fritids. Vi har sökt och fått beviljat Positiva projekt. Anslaget kommer att användas till något studiebesök/utflykt i samband med temaarbetet.
Imorgon tisdag har vi vår återkommande Vänskapsdag i Kronoskogen. Det är åk 6 som håller i aktiviteterna under förmiddagen. Hälsofrämjande aktiviteter är viktiga för sammanhållningen på skolan. I år har vi inte tvärgrupper, utan klasserna hålls samman – allt för säkerheten.

Förra veckan är första veckan på länge som vi hade färre än fem elever frånvarande/dag och så gott som fulltalig personal. Vi är så glada för detta. Det märks att ni stöttar oss i våra Corona-åtgärder. Efter novemberlovet strävar vi efter att återgå till ombyte och dusch på idrottslektionerna i samband med att inneidrotten för åk 1-6 startar i Onslunda. Vi planerar även att återuppta simundervisningen för förskoleklass och åk 1 efter lovet. Övriga klasser får simundervisning nästa termin. I nuläget ser det ut som om det inte kommer att bli ett gemensamt luciafirande och julavslutning. Vi återkommer mer om detta i november. Vad gäller föräldramöten och besök av er föräldrar i skolan, är vi restriktiva denna termin. Vi står fast vid hämtning och lämning utomhus och inga besök i nuläget. Vi hoppas naturligtvis att vi kan öppna upp detta beslut efter jullovet.

Fredrika, som är mentor i åk 5, kommer att vara föräldraledig med start v. 45. Vi har anställt Petra Persson, utbildad pedagog, som kommer att ta över Fredrikas tjänst som mentor i åk 5 och undervisande pedagog i åk 1 (resurs till Maria). Vi önskar Petra hjärtligt välkommen till vår fina skola!

Vill påminna om regler vid bussåkning. Det gäller ex. kompisåkning och vilka som har rätt till buss och när. Se länk: https://www.tomelilla.se/barn-och-utbildning/for-dig-med-barn-6-16-ar/skolskjuts

Fritids vill informera om att det återigen är fullt i tunnan med kvarglömda kläder. Tunnan ställs fram utanför fritids ingång på eftermiddagarna denna veckan och i mån av fint väder läggs kläderna upp på pingisbordet. Måndagen d. 12/10 lämnas de till klädinsamling.

Vill påminna om att kostenheten kräver läkarintyg för att ditt barn ska få avvikande kost. Lämna intyget till ditt barns mentor. Detta gäller ej elever som redan har specialkost beviljad via skolsköterskan.

Avslutningsvis vill jag informera om att Fokusgruppen (slumpmässigt utvalda elever åk 3-6) denna gång har pratat om Respekt och vad detta står för och hur man ska göra för att bli respekterad. Många kloka tankar kom upp hos eleverna, inte minst hur orden Hej – Tack och Förlåt används.

Planen mot diskriminering och kränkande behandling läggs ut under faq nästa vecka. Läs den gärna och kom med synpunkter.

Övrig info:
15/10 stängningsdag (A-dag för skola och fritids är stängt)
16/10 A-dag (fritids är öppet)
LOV: v. 44
1/12: A-dag för skola (fritids är öppet)
18/12 Julavslutning

För övrigt anser vi att Alla elever har rätt att lyckas!

Var rädda om er!

Rektor Anette