Menu

Om bussen inte kommer!

0 Comments

Inställd skolskjuts

Inga elever bör vänta mer än 15 minuter efter ordinarie avgångstid för skolskjutsen.  

Tänk på:

Information går endast ut vid förändringar. Skolbussarna går som vanligt om inget meddelande gått ut. Tänk på att ni som vårdnadshavare alltid avgör själv om ni ska skicka iväg era barn med bussen. Om ni som vårdnadshavare beslutar att hålla barnen hemma, ska ni alltid meddela skolan. 

Om bussarna av någon anledning inte kommer är det viktigt att barnen har möjlighet att komma in i sitt hem igen om ni som vårdnadshavare kört till jobbet. Se alltid till att ni har en plan för detta. Man kan till exempel lämna en nyckel med barnet, prata med grannar eller mor- och farföräldrar. 

Om bussarna går hem tidigare från skolorna informeras vårdnadshavarna alltid av skolan.

De vårdnadshavare som skjutsar sina barn till skolan på morgonen ansvarar själv för hemtransporten.