Menu

September-info

0 Comments

För tillfället en tom läshörna, men mycket välbesökt på rasterna!

Det ska vara roligt att komma till skolan, eleverna ska ha förväntningar och bli nyfikna på vad skolan kan erbjuda – både på rasterna och lektionerna. Jag hoppas att våra elever känner så… Efter fixardagarna är vi extra förväntansfulla och nyfikna. Det är nästan som julafton…Tusen tack för ert engagemang och kreativitet. Fixardagarna är viktigare än vad man kan tro. Vi hör och ser elevernas stolthet när de visar vad pappa eller mamma har gjort. Att de har snickrat och målat, planterat och räfsat – ja allt är lika värdefullt. Dessutom är eleverna extra rädda om vad deras föräldrar har varit delaktiga i.

Det känns som höst i luften, men ännu hoppas vi på några fina dagar till så att vi kan ha vår idrottsdag, vänskapsdag och uppstart på temat. Traditioner varvat med nya upplevelser – precis som det ska vara. Rasterna är fulla av aktiviteter – både lugna, i läs – och rithörnan, och lite mer stimmiga, som tjuv och polis. Alla aktiviteter på rasterna gör att det är mycket få konflikter mellan eleverna. Vi har oftast glada barn på Tryde friskola!

Barnrättsrådet har redan haft två möten. Skolans Bra-val-punkter är beslutade. De finns på hemsidan och på flera ställen på skolan. Eleverna i rådet lämnar synpunkter på rasten, har önskemål om att kuratorn ska vara mer på skolan och har en representant med i Matrådet och kommunens Ungdomsråd. Elevernas delaktighet är viktig.

Idag blev jag kontaktad av Sveriges Radio. De kommer eventuellt till skolan för att göra ett reportage om våra elevers delaktighet på skolan – kul att det uppmärksammas.

Jag har fått förfrågan om när ni vårdnadshavare kan besöka era barn i skolan. Vi planerar att återuppta detta efter novemberlovet och återkommer med besked.

Vill påminna er om att inte lämna/hämta era barn vid personalparkeringen 7.30-15.30. Det är för elevernas trygghet då vi har bussar och olika leveranser denna tid på dagen.

Nästa fokusgrupp ska vi prata om stolthet – vad gör er stolta?

Lite kom- ihåg- info:

21/9 Vänskapsdag för åk 1-6 i Kronoskogen. Förskoleklassen stannar på skolan och lär känna varandra.

1/10 Uppstart tema Luft – så spännande!!!!!

14-15/10 K-dagar Ingen skola – Fritids har öppet som vanligt

19/10 Besök av kommunpolisen i samtliga klasser

27/10-5/11 Renovering av Fjärilens lokal (förskoleklassen)

V. 44 Läslov Fritids öppet som vanligt

V. 45 Idrotten börjar inomhus i Onslunda idrottshall åk 1-6. Ombyte och dusch.

Passa på att njuta av hösten – alla årstider har sin tjusning!

…för övrigt anser vi att Alla elever har rätt att lyckas i skolan

Rektor Anette

Äppelträd – sorter