Menu

Uppstartsinfo Covid 19

0 Comments

Efter en fantastisk sommar vädermässigt, ser vi framemot att träffa alla våra elever igen. Dock befinner vi oss fortfarande i en pandemi, vilket innebär att skolan kommer att ha restriktionerna nedan fram till d. 1/9. Beslut fattas därefter löpande utifrån smittläge och i samråd med Smittskydd Skåne:

•Hämtning och lämning av vårdnadshavare sker utomhus. 

•Obligatorisk visiranvändning för personal i barngrupp inomhus. Gäller från måndagen d. 16/8.

•Lunch serveras i klassrummen, avtorkning av bord före och efter lunch.

•Handtvätt för elever och personal före lektion och lunch.

Vi uppskattar om de elever som har fritids och möjlighet, äter frukost hemma de första veckorna.

•Digitala möten i möjligaste mån.

•Lektioner utomhus i så stor utsträckning som möjligt.

•Undvika att pedagogerna undervisar i flera klasser/dag om möjligt, alt lektioner utomhus/halvklass.

•Uteidrott utan dusch och ombyte.

•Slöjden börjar v. 34. Eleverna samlas på skolgården och inväntar att Byas elever har börjat lektion och pedagogen hämtar.

•Språkval, troligen v. 34. Eventuellt avvakta till v. 35. Inväntar besked på Kastanjeskolans restriktioner.

•Påminna om avstånd och begränsat antal personer samtidigt i våra utrymmen.

•I möjligaste mån hemarbete för personal.

•Föräldramötenas utformning kommer att diskuteras. Återkommer med besked.

Föräldrastäd pausas under augusti. Invänta nytt besked.

Vid symtom ska eleven stanna hemma och följa restriktionerna enligt Folkhälsomyndigheten.

Eleverna kommer att få aktuell uppstartsinfo vid skolstart d. 17/8. Följande info kan dock vara av intresse före skolstart:

Nya skoltider: samtliga elever börjar kl. 8:
Lågstadiet slutar: måndag, tisdag, torsdag fredag: 13.10, onsdagar 13.35

Mellanstadiet slutar: måndag, tisdag, fredag: 13.15, onsdagar : 13.35, torsdagar: 15.20

Ni hittar läsårstiderna på hemsidan under rubriken FAQ.

Glöm inte att uppdatera era barns scheman för fritids på Tomelilla kommuns hemsida under IST.

Vi återkommer med information löpande den närmsta tiden.

Väl mött tisdagen d. 17/8 kl. 8

Personalen och styrelsen på Tryde friskola/Rektor Anette