Menu

Vi finns nu på Instagram

0 Comments

Vi har nu startat upp ett Instagramkonto. Välkomna att följa oss för att få trevliga inblickar i vår vardag.
Klasserna och fritids kommer turas om att lägga upp inlägg.

För att få mer inblick i vår skolvardag har klasserna och fritids klassflikar här på hemsidan. De är låsta (lösenord skickas ut av mentor/fritids) vilket ökar möjligheten för oss att visa eleverna på bilderna/filmerna. Som vårdnadshavare ger man samtycke till att barnet får finnas med på bild.