Menu

Anmälan

Så roligt att du vill anmäla ditt barn till Tryde friskola!

Barnet måste ha fått ett personnummer för att vi ska kunna ta emot din anmälan.

Vi tar endast emot 22 elever/klass och har därför ett kösystem som grundar sig på när barnet är anmält. Datumet för inkommen anmälan ger ett platsnummer i kön. Vi har syskonförtur som gäller om anmälan kommit in senast den 30/6 tredje året efter barnets födelseår.

Du hittar vår anmälningsblankett HÄR.

Om du har frågor eller upplever problem med din ansökan, så maila oss på anmalan@trydefriskola.se.