Menu

Styrelsen

Vi som sitter i Tryde friskolas styrelse styrelse är nio föräldrar (sju ledamöter och två suppleanter) som har blivit valda av skolans medlemmar för att förvalta vår fina skola. Styrelsens ledamöter byts ut med jämna mellanrum vid föreningens årsmöten. Styrelsen är huvudman för skolan, vilket betyder att det är vi som har huvudansvaret för skolans verksamhet. Vi är arbetsgivare för skolans personal, ca 20 personer, och vår absolut viktigaste uppgift är att anställa rektorn, ge henne eller honom i uppdrag att leda verksamheten och därefter stötta rektorn i uppdraget. Andra viktiga uppgifter är att formulera Tryde friskolas verksamhetsidé och sätta upp övergripande utvecklingsmål för verksamheten.

Tryde friskola är en ekonomisk förening som drivs av skolans alla föräldrar, men det är också ett företag med inkomster och utgifter som måste ha en budget i balans. I detta arbete spelar alla vi föräldrar en stor roll. När vi alla hjälps åt vid städkvällar, fixardagar och i våra arbetsgrupper sparar vi resurser som istället kan läggas på mer personal och material och ge alla våra elever en bättre skolgång, Tryde friskola är inte ett vinstdrivande företag. Alla intäkter, ex skolpeng och stadsbidrag, går rakt in i verksamheten. Eventuella överskott i bokslutet, stannar i sin helhet i verksamheten till nästa år.

Om ni är intresserade av att vara med i styrelsen eller känner någon som ni tycker skulle passa vill vi att ni kontaktar föreningens valberedning:
Jonas Hansson, tel: 0720-089420
Jenny Olsson, tel: 0736-970609


Christina Eriksson, ordförande christina.eriksson@trydefriskola.se
0707-986214
Mariella Sjöstrand, vice ordförande
mariella.sjostrand@trydefriskola.se
Ingvar Karlsson, kassör
ingvar.karlsson@trydefriskola.se
0709-900583

Christina är förälder till Hanna född 2009, Klara och Lovisa födda 2013. Hon arbetar som kvalitetscontroller på Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. Christinas uppdrag/ansvarsområden i styrelsen är att tillsammans med Jonas hålla ordning på städgrupper o städförråd, delta i olika inspektioner ex. brandskydd, miljö, internkontroll av kök samt vara bollplank o ersättare till ordförande vid behov.
Mariella är förälder till Clara född 2009, Alma född 2012 och Saga född 2017. Hon arbetar som Sfi-lärare på Österlens folkhögskola i Tomelilla. Mariellas ansvarsområden i styrelsen är att skriva mötesprotokoll, skriva och uppdatera styrelseinformation på hemsidan, administrera skolans Facebook-sida samt att, tillsammans med Johanna, ta emot anmälningar till och uppdatera skolans kösystem.
Ingvar arbetar som affärsspecialist på Länsförsäkringar Skåne. Ingvars uppdrag/ansvarsområden i styrelsen är att upprätta budget, ta fram månadsrapporter, månadsuppföljning med skolledningen och övriga frågor kring lönehantering och bokslut.


Lin Bergh Nilsson, suppleant
lin.bergh.nilsson@trydefriskola.se
Jimmy Bergquist, ledamot
jimmy.bergquist@trydefriskola.se
Anna Persson, ledamot
anna.persson@trydefriskola.se

Lin
Jimmy är förälder till Juni född 2014 och Elliot född 2019. Han arbetar som kyltekniker i Kivik. Jimmy är framför allt engagerad i allt som rör fastigheten. Särskilt kunnig är han inom värme och ventilation. 
Anna är förälder till Havanna född 2014. Hon är för närvarade frilansande inom tv, film och kommunikation och kan bland annat ses på SVT Barns ”Sommarlov” men inte framför kameran! Hon är ny i styrelsen och tycker det ska bli spännande att få vara med och bidra till att skolan fortsätter vara en bra plats för våra barn. 


Åsa Nilsson, ledamot
asa.nilsson@trydefriskola.se
0703-207503
Marcus Malmros, suppleant
marcus.malmros@trydefriskola.se

Maria Larsson, ledamot
maria.larsson@trydefriskola.se

Åsa är förälder till Tage född 2012. Hon arbetar som Ma/NO-lärare på högstadiet vid Västerportskolan i Ystad. Åsa brinner särskilt för de pedagogiska frågorna i styrelsen. Hon tycker det är mycket trevligt att hälsa på i skolan under skoldagen och se elever och personal i arbete. Åsa sitter också med i IT-gruppen.
Marcus
Maria är förälder till Melker född 2011, Milton född 2014 och Milli född 2018. Hon arbetar som undersköterska på ett äldreboende i S:t Olof. Maria är involverad i antagningsarbetet till förskoleklassen. Hon är också en fena på att sy och hitta kreativa lösningar till vår inne- och utemiljö på skolan.