Menu

Hur vi hanterar klagomål

0 Comments

Klagomålshantering

Om du har klagomål, kritik eller synpunkter på vår verksamhet hoppas vi att du framför dessa direkt till personalen.

Alla klagomål tas på allvar och personalen skall försöka lösa problemet i samråd med dig. Vanligtvis kan problemen lösas direkt, men om detta inte sker eller om du känner att du vill gå vidare med problemet så är nästa instans skolans rektor. Rektor försöker sedan lösa problemet i samråd med personal och i dialog med dig.

Går problemet fortfarande inte att lösa eller är du inte nöjd med hantering av ditt ärende? I så fall kontaktar du styrelsen. Våra namn och kontaktuppgifter finns på hemsidan. Styrelsen kommer att kontakta dig för att återge vad som görs gällande ditt ärende.

Om du inte heller är nöjd med styrelsens hantering av problemet, är nästa instans som tar emot klagomål eller kritik Skolinspektionen. På Skolverkets hemsida finns uppgifter om hur du lämnar in en anmälan.

https://www.skolverket.se/om-skolverket/kontakta-oss