Menu

Vi äter i klassrummen

0 Comments

Vi har valt att äta i klassrummen för att göra måltiden mer pedagogisk och för att miljön blir mer trivsam och harmonisk.