Menu

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Klicka här för att öppna vår plan mot diskriminering och kränkande behandling 2021-221    


0 Comments

Skolinspektionen

Klicka här för att se rapporterna. (Ni får fylla i kommun och skola och sen klicka på sök rapporter) Den senaste inspektionen är från 2019


0 Comments