Menu

Tryde friskolas rökpolicy

Tryde friskola är en rökfri miljö. Ingen rökning får ske inom skolans område. Eventuella rökare som är anställda eller vistas på skolan ska gå utanför


0 Comments