Menu

Föräldrar hjälper till att städa

0 Comments

Två gånger per termin hjälper man till att städa. Det tar ca 2 timmar och man gör det tillsammans med en gruppledare från styrelsen och några andra föräldrar.

Städschema skickas hem med eleven vid läsårets början.