Menu

Anmäl frånvaro

0 Comments

Vårdnadshavare ska frånvaroanmäla sitt barn varje dag, alternativt tydligt anmäla barnet frånvarande i ett på förhand bestämt antal dagar.

Frånvaroanmälan görs på telefonnummer:

0723-699684

Det går även att SMS:a frånvaroanmälan till ovanstående nummer. Tänk på att endast ange elevens namn + frånvarande och antal dagar eleven stannar hemma. Beskriv inga detaljer.

Senast kl 08:00 vill vi ha in frånvaroanmälan.