Menu

Anmäl frånvaro

0 Comments

Vårdnadshavare ska frånvaroanmäla sitt barn via vår lärplattform Infomentor.
Som vårdnadshavare kan man frånvaroanmäla för innevarande dag samt nästkommande dag.