Menu

Kösystem

0 Comments

När man anmält sitt barn får man en plats i en kö.

(Vi använder oss av syskonförtur för intaget till förskoleklassen. Syskonet ska vara anmält till kön senast 30/6 tredje året efter barnets födelse. Det regleras i våra stadgar.)

Det är datumet som ansökan kom in till oss som ger köplatsens nummer.

Se mer under Börja/Sluta på Tryde friskola.