Menu

Antal elever

0 Comments

Vi har beslutat om att ha ett maxantal på 22 elever per klass.

(Det är beslutat att från och med hösten 2020 ska vi utöka till 22 elever per klass. Vi börjar med den förskoleklassen som börjar då, sen fylls det succesivt på underifrån, så de nuvarande klasserna förblir 20 elever.)

Vi har 7 st. klasser på skolan, en av varje i F-6.