Menu

Lämna in schema

0 Comments

Klicka här för att komma till Dexter.

Schemat för fritidshem måste lämnas via ett online-program som heter Dexter.

Inloggningsuppgifter får du via Tomelilla kommun, Linda Ekelund nås via kommunens växel, 0417-18 000.

Ändringar måste registreras i Dexter senast 14 dagar innan. Ändringar med kortare framförhållning än 14 dagar görs med berörd fritidspersonal på skolan och inte via Dexter.