Menu

Lämna in schema

0 Comments

Klicka här för att komma till IST.

Schemat för fritidshem måste lämnas via ett online-program som heter IST, för att vi ska kunna fakturera.
Inloggningsuppgifter får du via Tomelilla kommun, Linda Ekelund nås via kommunens växel, 0417-18 000.

Lägg ett grundschema i IST, som är inom ramen för en faktureringsnivå (0-10h, 10-20h och över 20h), sen ska ni lägga ett precist fritidsschema i Infomentor.
Ni kan inte göra ändringar innevarande dag i Infomentor, då får ni kontakta fritidspersonalen via telefon.