Menu

Vår klagomålsblankett

Klicka här för att komma till klagomåls-blanketten.


0 Comments

Hur vi hanterar klagomål

Klagomålshantering Om du har klagomål, kritik eller synpunkter på vår verksamhet hoppas vi att du framför dessa direkt till personalen. Alla klagomål tas på allvar


0 Comments