Menu

Hur hanterar vi våra intäkter?

0 Comments

Våra intäkter består till största delen av elevpengen. Det är ett belopp som följer med en elev oavsett vilken skola hen väljer.

Att gå på Tryde friskola är helt kostnadsfritt.

Man kan även söka tilläggsbelopp hos kommunen, och söka stipendier i olika former hos olika privata och statliga organisationer.

Våra intäkter stannar alltid i skolan, ingen vinst tas ut.