Menu

Stadgarna

0 Comments

Vi har stagdar som det beslutas om i styrelsen och på årsmötet varje år.

Stadgarna Tryde friskola 2021