Menu

Lagar och regler vi följer

0 Comments

Vi följer Sveriges nationella styrdokument för skolväsendet.
Exempel: Skollagen, Skolförordningen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. (www.skolverket.se)

Skollagen

Läroplan