Menu

Handlingsplan skolfrånvaro

Handlingsplan skolfrånvaro


0 Comments

Ledighetsansökan

Klicka här för att komma till blanketten ledighetsansökan.


0 Comments

Policy kring ledigheter

Elever i förskoleklass-årskurs 6 har skolplikt, men kan beviljas kortare ledighet. Det förutsätter att eleven i möjligaste mån tar igen missad undervisning, vilket är vårdnadshavarnas


0 Comments

Anmäl frånvaro

Vårdnadshavare ska frånvaroanmäla sitt barn varje dag, alternativt tydligt anmäla barnet frånvarande i ett på förhand bestämt antal dagar. Frånvaroanmälan görs på telefonnummer: 0723-699684 Det går även


0 Comments