Menu

Handlingsplan skolfrånvaro

Handlingsplan skolfrånvaro


0 Comments

Ledighetsansökan

Klicka här för att komma till blanketten ledighetsansökan.


0 Comments

Policy kring ledigheter

Elever i förskoleklass-årskurs 6 har skolplikt, men kan beviljas kortare ledighet. Det förutsätter att eleven i möjligaste mån tar igen missad undervisning, vilket är vårdnadshavarnas


0 Comments

Anmäl frånvaro

Vårdnadshavare ska frånvaroanmäla sitt barn via vår lärplattform Infomentor. Som vårdnadshavare kan man frånvaroanmäla för innevarande dag samt nästkommande dag.  


0 Comments